Denne sida er berre for:

Trudvangkameratadn
- den galne gjengen med fotballteft!


På denne sida kan du lesa alt om hendingar på Trudvang og rundt Trudvangkaradn. Nedanfor kan du finne ein link til den komplette oppmøtelista. Les også turreferatet frå vår eminente Vossatur frå 2000.

Litt historie:
Dei "vaksne" gutadn i gjengen (Pål, Jackson, 2xFlatane osv.) starta med fotballspeling på Trudvang for mange år sidan. Treningstidene var tilfeldige og mange personar entra parketten utover 90-talet. Dei siste åra har treningsmengdene auka, og i 1999/2000-sesongen hadde me faktisk 3 faste treningar i veka, men dei siste sesongane har me nøya oss med 2. Me er i dag ein fast gjeng på 12-14 personar, nokre meir faste og pålitelege enn andre, men alle med eit felles mål: Ha da moro, få god trening og å VINNA!
Faste gjesteopptrednader set også sin farge på treningane våre. Frå dei kortaste innhoppa på 2 minutt, til dei meir faste som gjentek seg kvar jul, påske, vinterferie o.l.

Det er på Trudvang dei største fotballtalenta i Sogndal held til!


Oppdateringar om Trudkam vil i all hovudsak skje på vår hemmelege Facebookgruppe :-)


Oppmøtelista      -    Turoversikt    -    Reglar    -    Vossaturen    -   Måltippen