MÅLTIPPEN

Totalt antall mål i VM 2010 (alle kampar etter ordinær tid).
Om ikkje nokon treff akkurat med måltalet, blir den med nærmaste rett tips kåra som vinnar.

Navn og måltips:

 

Målstatus 11/07
Slutt
Johnny Øen 97 Bås
  Dag Martin Fardal 98 Bås
  Jan Arild Jakobsen 105 Bås
  Dagfinn Havrevoll 115 Bås
  Geir Ellingsen 123 Bås
  Helge T. Dyrdal 124 Bås
  Nils Bjarne Drægni 131 Bås
  Olav Skjeldestad 137 Bås
143 Frank Weinbach 143  
  Tom Rune Kongelf 145 Bås
  Per O. Flatane 146 Bås
  Håvard Lægreid 148 Bås
  Svenn E. Ølnes 152 Bås
  Tore Gjerdalen 161 Bås
  Odd Austarå 180 Bås
  Henning Flatane 186 Bås
  Torgeir Bøyum 196 Bås

Helge T. Dyrdal er hovuddommar for tevlinga og kan melde om dette:

Frank Weinbach vart vinnar av tevlinga etter å truffe eksakt med tipset sitt, imponerande.
Juryen gratulerer Frank som Trudvangkam sin måltippvinnar 2010!